Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Nasza szkoła z lotu ptaka
Podczas lekcji

Aktualności

Krajowa Odznaka Jakości za wzorowo przeprowadzony projekt eTwinning

W dniu 3 X 2017 r. nasza szkoła otrzymała Krajową Odznakę Jakości za wzorowo przeprowadzony projekt eTwinning.
Odznaka ta przyznawana jest przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning tym szkołom, których praca w ramach partnerstwa międzynarodowego uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju. Odznaka jest uznaniem pracy i publicznym potwierdzeniem zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.
Dziękuję za pomoc w uzyskaniu odznaki w szczególności uczniom klas: 6E, 6F, 7B, 7E oraz Martynie Pyciarz z klasy 6A.
Certyfikat dla szkoły - link

Tekst: M.Miętus

 


 

Europejski Dzień Języków, 2017 r.

26 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków, który został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku i jest świętowany we wszystkich krajach europejskich. Głównym założeniem tego święta jest promowanie bogactwa kulturowego Europy oraz motywowanie do nauki języków obcych. Nasi uczniowie z klas 3-7, pod opieką nauczycieli języków obcych, przygotowali apel mający na celu ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu. Zaprezentowali hymn Unii Europejskiej, piosenki, wiersze, rymowanki, łamańce językowe, przysłowia i krótkie dialogi w kilku językach, głównie w języku angielskim, niemieckim, francuskim i polskim. Szczególną uwagę zwrócono na umiejętności uczniowie klas siódmych, którzy dopiero w tym roku rozpoczęli naukę języka niemieckiego. Elementy zabawy, ćwiczenia interaktywne i quizy uatrakcyjniły lekcje języków obcych. Uczniowie przygotowali flagi wybranych przez siebie państw oraz plakaty. Życzymy Wszystkim wytrwałości w nauce języków obcych.

Tekst: B.Maciejewska

Zdjęcia: B.Maciejewska, H.Kęczkowska, M.Śliwowska

Aby obejrzeć galerię, należy kliknąć w zdjęcie.

 


 

DOT DAY, 2017 r.

DOT DAY to Międzynarodowe Święto Kreatywnych Działań Uczniowskich, które obchodzone jest od 2008 roku i ma swoje źródło w popularności treści książeczki pod tytułem “The Dot” amerykańskiego pisarza i ilustratora Petera H. Reynoldsa, wydanej w 2003 roku.  
Jej bohaterką jest mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Od tej pory historia Vashti w 108 krajach całego świata traktowana jest jako inspiracja do organizowania inicjatyw, mających ma na celu pobudzanie kreatywności, pomysłowości uczniów oraz zachęcanie ich do tworzenia.
15 września Kropka zawitała i do naszej szkoły. Obejrzeliśmy film o Vashati, łączyliśmy kropki, tworzyliśmy plakaty. Było wesoło, kreatywnie, zabawnie.

Tekst: M.Miętus

Dzień Kropki w świetlicy

 


 

Konkursy

Regulaminy konkursów znajdują się w zakładce Konkursy

 


 

2017 - Rok Rzeki Wisły

22 czerwca 2016 Sejm przyjął uchwałę, w której ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
Ustanawiając rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły "Sejm oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego".
Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie Roku Rzeki Wisły - http://www.rokwisly.pl/
Wydarzenia zaplanowane w naszej szkole związane z Wisłą znajdują się na oficjalnej stronie Roku Rzeki Wisły - link do projektu http://www.rokwisly.pl/wydarzenia/projekt-rok-rzeki-wisly/

Tekst: K.Dzwonowska

  


 

Koduj z Gigantami - bezpłatne warsztaty z programowania

Serdecznie zapraszamy uczniów na bezpłatne warsztaty z programowania 17.09.2017 r. oraz 24.09.2017 r. (Warszawa, ul. Żurawia 6/12 lok. 508)
Warsztaty z programowania w blokach 1- lub 1,5- godzinnych w grupach do 12 osób
Tematyka:
Klasy 1-3 szkoły podstawowej: Scratch, Kodu
Klasy 4-6 szkoły podstawowej: Scratch, App Inventor
Zapisy i więcej informacji na stronie http://www.giganciprogramowania.edu.pl/koduj_z_gigantami

Tekst: K.Dzwonowska

 


 

Szkoła Podstawowa nr 321 - szkołą chroniącą dzieci

W dniu 28 sierpnia Szkole Podstawowej nr 321 został przyznany certyfikat „Chronimy Dzieci”. W Warszawie do tej pory zostało certyfikowanych 8 szkół podstawowych,  w tym SP nr 321, która zajęła 7 miejsce na liście. Program „Chronimy Dzieci” autorstwa „Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę” ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Certyfikaty przyznawane są placówkom, które posiadają politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem- zbiór zasad pomagających tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko szkolne w celu ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem. Program zakłada podnoszenie kompetencji pracowników szkoły i rodziców w zakresie profilaktyki przemocy a także wyposażenie dzieci w wiedzę dotyczącą unikania zagrożeń, jak również szukania wsparcia i pomocy, gdy dojdzie w ich życiu do sytuacji trudnych. Certyfikat potwierdza, że Szkoła

Podstawowa nr 321 spełnia następujące standardy:

  • posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • dba o bezpieczny dostęp dzieci do Internetu
  • posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem
  • szkoła oferuje rodziców wsparcia w wychowaniu dzieci bez przemocy i uczeniu ich zasad bezpieczeństwa

 

Tekst: M.Bajorek

Informacja na Facebooku Bemowa

 


 

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo,

w zakładce Rok szkolny 2017/2018 znajduje się harmonogram zebrań.

 


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla klas I odbędzie się 4.09.2017 r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej .

Uczniowie klas II-VII spotykają się z wychowawcami w klasach. Przydział sal dla klas zostanie zawieszony 4.09.2017 r. na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły.

Klasy 2a, 2b, 2c, 2d - godz. 8:00

Klasy 3a, 3b, 3h, 3i - godz. 8:00

Klasy 3c, 3d, 3e, 3f, 3g - godz. 9:30

Klasy 4 - godz. 8:00

Klasy 5 - godz. 8:00

Klasay 6 i 7 - godz. 9:00

Uczniowie klas 0, spotykają się z wychowawcami o godz. 8:00 w filii szkoły:
klasa 0a - sala 9
klasa 0b - sala 10
klasa 0c - sala 5
W tym dniu dzieci mogą przebywać w placówce w godzinach 7:00 - 18:00.
Jednocześnie informujemy, że 1.09.2017 r. dla dzieci z klas 0, w filii szkoły odbędzie się dyżur w godzinach 7:00- 18:00.

O godzinie 10.30 ksiądz proboszcz zaprasza dzieci i rodziców do kościoła na uroczystą mszę świętą z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

Dyrekcja szkoły

 


 

Tuesday the 16th. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Programowanie PEPE99.COM
Copyright 2012

©

Template © |