Zajęcia warsztatowe „Znaki człowieka”

Drukuj

27 listopada odbyły się zajęcia świetlicowe wprowadzające uczniów klas 3 - 4 w podstawy estetyki, projektowanie graficzne i komunikację wizualną.
Celem zajęć było przygotowanie dzieci do brania świadomego, czynnego udziału w kreowaniu otaczającej rzeczywistości, w tym przestrzeni publicznej.
W ramach warsztatów zostały przybliżone pojęcia: znak graficzny, logo, forma, komunikacja wizualna, linia, barwa, cechy charakterystyczne, nastrój, skojarzenia, symbole - w oparciu o materiał wizualny nawiązujący do znanych bajek i znaków graficznych kojarzonych przez dzieci marek.
Na warsztatach dzieci poznawały zasady tworzenia znaków nie po to, by było „ładnie”, ale żeby coś przekazać i wyrazić w prosty i czytelny sposób.
W ramach podsumowania spotkania i utrwalenia zdobytej wiedzy uczniowie wzięli udział w zajęciach plastycznych. Warsztaty poprowadziła edukatorka z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

„Znaki człowieka”, to projekt organizowany przez Fundację Dom Kultury dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy, Biura Edukacji.
Kolejne zajęcia odbędą się w styczniu.

Tekst: A.Warda

Zdjęcia: M.Lipska-Góralczyk

Aby obejrzeć galerię, należy kliknąć w zdjęcie.