Komunikat 2/2014

Drukuj

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2014 r.

KOMUNIKAT NR 2/2014
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 321


Działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 Października 2010 r. zmieniające rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245 ) informuję:
I.

1. W roku szkolnym 2014/2015 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:  

 

2. W w/w dniach szkoła zapewni zainteresowanym zajęcia opiekuńcze.

3. Informacja jest dostępna na stronie internetowej szkoły.

II. Zobowiązuje się wychowawców do przekazania informacji uczniom w formie wpisu do dzienniczków.

Dyrektor Szkoły