Tydzień Mózgu

Drukuj

Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, która ma na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii.
Jest to impreza naukowa organizowana od 15 lat z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA, a wspierana przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.
W naszej szkole Tydzień Mózgu obchodzony jest po raz pierwszy.
W akcję zaangażowały się dzieci z klas 1-3 na zajęciach świetlicowych. Zostały przeprowadzone z uczniami:

 

Na lekcjach przyrody w klasach 4-6 omawiane są zagadnienia związane z mózgiem i układem nerwowym. Przedstawiona jest komórka nerwowa jako podstawowy element układu nerwowego i zasady jej działania.
W czwartek 19.03.2015r. na dużej przerwie na korytarzu szkolnym na II piętrze dzieci mogły obejrzeć prace wykonane przez swoich kolegów: postery, plakaty oraz prezentacje multimedialne. Dzieci dowiedziały się też, czy można oszukać mózg. Dzieci wykonały różnego rodzaju doświadczenia na temat pracy mózgu. Można było obejrzeć pod mikroskopem komórkę nerwową, mózg żaby i krew człowieka.

Zdjęcia: pełna galeria zdjęć