Podziękowania z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Drukuj

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  Jan Paweł II

Te słowa odzwierciedlają czyny uczniów, którzy włączyli się w akcję zorganizowaną przez klasy II d i II g. Dary zostały zbierane dla wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie. Wszystkim zaangażowanym składamy serdeczne podziękowania.
Wychowawcy kl. II d U. Pyzik oraz II g A. Masłocha

dom1 dom2

Zdjęcia: U. Pyzik