Komunikat 3/2015

Drukuj

Warszawa, 18.06.2015 r.

KOMUNIKAT NR 3/2015
DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 7 W WARSZAWIE

Działając na podstawie art. 22 a ust. 2 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości:

  1. Zestaw podręczników i ćwiczeń dla oddziałów przedszkolnych, klas 3,5,6 obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.
  2. Zestaw podręczników znajduje się na stronie internetowej szkoły i tablicy przy sekretariacie szkoły.

Jednocześnie informuję o kiermaszu podręczników używanych na terenie szkoły w terminie: 22 czerwca 2015 r. w godzinach 16.00-18.00 (patio).

Dyrektor szkoły 

Szkolny wykaz podręczników