Komunikat 5/2015

Drukuj

Warszawa, 26.08.2015 r.


KOMUNIKAT NR 5/2015
DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 7 W WARSZAWIE


Działając na podstawie art. 22 ab ust. 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) podaję do publicznej wiadomości:

  1. Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas 1,2,4 obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.
  2. Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych znajduje się na stronie internetowej szkoły i tablicy przy sekretariacie szkoły.

Dyrektor szkoły