Komunikat 6/2015

Drukuj

Warszawa, 07 września 2015 r.

KOMUNIKAT NR 6/2015
DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 7 W WARSZAWIE


Działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. nr 186, poz. 1245) informuję :
I.
1. W roku szkolnym 2015/2016 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są :

 

2. W w/w dniach szkoła zapewni zainteresowanym uczniom zajęcia opiekuńcze.
3. Informacja jest dostępna na stronie internetowej szkoły.

II.
Zobowiązuje się wychowawców do przekazania informacji uczniom i rodzicom przez LIBRUS.

Dyrektor szkoły