Uczniowski Samorząd szkolił się

Drukuj

Uczniowie z klas piątych: Karena Jarząbek, Szymon Jurkiewicz i Julia Hynowska oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez WCIES – Wsparcie samorządności uczniowskiej w warszawskich szkołach .
W czasie 36 godzin zajęć uczniowie poznali zakres działań SU oraz byli przygotowywani do wprowadzenia w swoich szkołach działań, które mają charakter reprezentowania innych uczniów. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego uczyli się diagnozować problemy, planować ich rozwiązanie oraz działać na rzecz swoich kolegów.
Natomiast opiekun SU na szkoleniach i warsztatach rozwijał swoje kompetencje w zakresie animowania pracy SU. Ponadto miał możliwość wymiany doświadczeń, poznania dobrych praktyk i nauki planowania pracy tak, by SU rzeczywiście wypełniał swoje ustawowe wymogi.

Zdjęcia: A. Kossakowska-Lewaszow