Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Nasza szkoła z lotu ptaka
Podczas lekcji

Kształcenie na odległość

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493), zostaje ograniczone funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie do dnia 10 kwietnia 2020 r.
W ZSP 7 zostaje wprowadzone kształcenie na odległość, rozumiane, jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Zasady dotyczące sposobu i warunków realizowania zdalnego nauczania w naszej szkole - link

 


 

Komunikat 2/2020

Komunikat dyrektora dotyczący pracy szkoły od 23.03.2020 r. - Komunikat nr 2/2020

 


 

"Apteczka Emocjonalna"

Zachęcamy za zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez panie psycholog z SP321

prezentacja - "Apteczka Emocjonalna" - link

 


 

Koronawirus – ważne informacje o pracy urzędu

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/koronawirus-wa-ne-informacje-o-pracy-urz-du-1

 


 

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:

  • dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),
  • zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,
  • przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego,
  • stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,
  • śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

Link do listu Inspektora Sanitarnego

 


 

Informacja od Szwajcarki

Informacja od Szwajcarki: Zamawianie obiadów z dostawą do domu - link 

 


 

Pomoc psychologiczna

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,
w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz wynikających z tego decyzji (zamknięcie szkół, przedszkolni, domów kultury, bibliotek, ośrodków sportu, galerii, restauracji oraz wprowadzenie zakazu zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób) chciałybyśmy życzyć Wam/Państwu zdrowia i spokoju.
W trakcie trwania pandemii istnieje nieidealna wprawdzie, możliwość spotkania się z nami on-line (poprzez Skype’a). Prosiłybyśmy tylko o informację za pomocą wiadomości prywatnej w Librusie, jeśli chcielibyście/ chcieliby Państwo z takiej możliwości skorzystać.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Magdalena Bajorek
Aleksandra Grzywacz
psychologowie szkolni SP 321

 


 

List p. Prezydenta m.st. Warszawy

List p. Prezydenta m.st. Warszawy - link

Szanowni Państwo, Rodzice warszawskich przedszkolaków i uczniów,
przed nami pierwszy tydzień zamkniętych przedszkoli i szkół. Zaczyna się czas, w którym od nas, dorosłych, wiele zależy. Nasza rozwaga, odpowiedzialność i spokój są bardzo potrzebne. To nie tylko zachowania ograniczające rozprzestrzenianie epidemii, ale także, co najważniejsze, wzmacniające poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Atmosfera strachu, nadmierne reakcje paniczne mogą być źródłem dodatkowych, niepotrzebnych lęków dzieci i młodzieży. Proszę, rozmawiajcie z dziećmi o koniecznych zasadach higieny, rezygnacji z towarzyskich spotkań i zabaw, o potrzebie samoograniczania się.

Chcemy, by czas zamknięcia szkół nie był okresem straconym. Dlatego w naszych szkołach nauczyciele są i będą w kontakcie z uczniami. Nasi nauczyciele doskonale znają swoich uczniów, wiedzą do jakich źródeł sięgnąć, by przesłać odpowiednie materiały, zadania, lektury filmowe i książkowe. Wielu wykorzystuje zaawansowane narzędzia internetowe, wielu od dawna w ten sposób pracuje z uczniami (określanymi digital natives, dla których internet jest środowiskiem naturalnym). Nauczyciele młodszych dzieci skontaktują się z Państwem, polecając lekturę czy zadania matematyczne. Są szkoły, które wykorzystują media społecznościowe, by być z uczniami i Rodzicami w stałym kontakcie. W tym miejscu muszę jasno powiedzieć — odradzam kontakty bezpośrednie z nauczycielami i spotkania na zajęcia laboratoryjne czy przedmaturalne konsultacje. Zdaję sobie sprawę, że wielu uczniów mając bliską perspektywę matury czy egzaminu po VIII klasie potrzebuje kontaktu z nauczycielem, powtarzania materiału w grupie. W tym trudnym czasie proszę jednak o ograniczenie się do kontaktu on-line. O takie rozwiązania będę także apelował do dyrektorów i nauczycieli.

Rodziców młodszych dzieci proszę o rezygnację z czasu spędzanego na placach zabaw. W poniedziałek przekażemy listę z platformami i kanałami, na których znajdują się materiały, filmy i gry edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych.

Mam nadzieję, że przyjęcie i przestrzeganie zasady rozsądku i umiarkowania pomoże Warszawie w przejściu epidemii coronawirusa.

Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy

 


 

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych w związku z #koronawirus

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl

2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.

 


 

Komunikat Dyrektora szkoły w sprawie funkcjonowania ZSP nr 7 w dniach 12–25.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem Premiera Rady Ministrów oraz wytycznymi MEN z dnia 11.03.2020r. zawieszam funkcjonowanie szkoły od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r.

W dniach 12–13.03.2020 r. w szczególnie uzasadnionych przypadkach szkoła zapewni opiekę zdrowym dzieciom młodszym.

Od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. szkoła będzie zamknięta. Odwołane będą wszystkie zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia komercyjne.

Prosimy Państwa o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

Drodzy Uczniowie,

w dniach 12.03.–25.03.2020 r. zajęcia na terenie szkoły zostają zawieszone.

Zgodnie z zaleceniami przypominamy, abyście pamiętali o swoim bezpieczeństwie. Starajcie się unikać dużych skupisk ludzi (komunikacja miejska, centra handlowe).

Przerwa ta nie oznacza dni wolnych od nauki. Wykorzystajcie w sposób odpowiedzialny czas zawieszenia zajęć w szkole.

Przeczytajcie lektury szkolne, uzupełnijcie wiadomości, poćwiczcie swoje umiejętności. Nauczyciele będą wspierali Was w nauce i przekazywali Wam za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz innych form komunikacji on – line, materiały do samodzielnej pracy w domu. Możecie skorzystać również z darmowej platformy e-podreczniki.pl.

 


 

Bądźmy odpowiedzialni

 Więcej informacji na stronie MEN - link

 


 

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Komunikat z Biura Edukacji:

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

 


 

Sunday the 29th. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Programowanie PEPE99.COM
Copyright 2012

©

Template © |