Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Nasza szkoła z lotu ptaka
Podczas lekcji

Dyżury wakacyjne

Drukuj

Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora ZSP7 w sprawie zmiany organizacji pracy w Przedszkolu nr 389 i oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 321 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Warszawie w okresie wakacji 2020r - link

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.
Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.
Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

aktualizacja - Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.

aktualizacja - Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r. - harmonogram zapisów

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.
Dyrektor przedszkola/szkoły generuje hasła z systemu, które przekazuje rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców (lub platformę e-przedszkole wykorzystywaną przez placówkę).
W treści maila proszę wskazać tylko imię dziecka i hasło (bez innych danych).
W przypadku braku adresu email rodzica dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i ustala sposób przekazania hasła.
Możliwość generacji hasła będzie dostępna w dniach od 23 marca do 7 kwietnia. Wskazane jest jednak, aby dyrektor przekazał hasło rodzicom (elektronicznie)
do dnia 25 marca.

UWAGA!
Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli*/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne.
Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.

 


* Dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, nie potwierdziły woli kontynuacji i ubiegają się o przyjęcie do innego przedszkola/szkoły

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r. harmonogram zapisów

Plan opieki wakacyjnej w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Plan opieki wakacyjnej w przedszkolach w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Więcej infomacji na stronie internetowej
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne

 
Wednesday the 22nd. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Programowanie PEPE99.COM
Copyright 2012

©

Template © |